09118242641

اخبار هواشناسی

هوای امروز غالباً آفتابی است.

و برای فردا هوایی بارانی پیش بینی می شود.

رطوبت هوای امروز به 3 % می رسد.

امروز دمای هوا در گرمترین ساعت 16 درجه خواهد بود.