09118242641

دانستنیها

انرژی پاک چیست؟

انرژی پاک به آن دسته از انرژی های تجدیدپذیر گفته می شود که از منابع طبیعی به دست می آید. یک منبع انرژی تجدید پذیر از طریق یک منبع طبیعی یا فرآیندهای حاصل می ‌شود که مجدداً در حال تجدید و تولید هستند. منابعی مانند نور خورشید و نیروی باد، چیزی که مداوم در حال درخشش یا در حال وزیدن هستند، جزو همین دسته قرار می‌گیرند؛ حتی اگر دسترسی به این منابع در محدودیت زمانی و مکانی باشد، باز هم همیشه وجود دارند.

انواع انرژی های پاک کدامند؟

انرژی های پاک شامل انرژی خورشیدی ـ انرژی آب جاری ـ انرژی باد ـ انرژی گرمای پوسته زمین ـ انرژی زیست توده ـ

انرژی گرمای پوسته زمین

این نوع انرژی های پاک از گرمای زمین تولید می شود. گرمایی که در زیر پوسته زمین ذخیره شده و برای دسترسی به آن نیاز به حفاری  است. هزاران سال است که بشر از این انرژی به طور طبیعی استفاده می کند. برای مثال چشمه های آب گرم طبیعی یکی از این نمونه های رایج به شمار می رود که در بسیاری از شهرهای کشور ما ایران به طور طبیعی یافت می شوند.

مخازنی که به‌طور طبیعی به‌اندازه کافی گرم و قابل‌نفوذ هستند، مخازن گرمایی نامیده می‌شوند، در حالی که مخازنی که به‌اندازه کافی گرم هستند اما با تحریک هیدرولیکی بهبود می‌یابند، سیستم‌های زمین گرمایی تقویت شده نامیده می‌شوند.

هنگامی که در سطح قرار گرفتند، می‌توان از سیالات با دماهای مختلف برای تولید برق استفاده‌کرد. فناوری تولید برق از مخازن هیدروترمال قابل‌اعتماد است و بیش از ۱۰۰ سال است که کار می‌کند.

بهره برداری از این انرژی پاک، نیازمند مطالعات زمین شناسی است، چرا که ممکن است خطر وقوع زمین لرزه وجود داشته باشد یا آسیب‌های جدی به یک منطقه  وارد شود.