09118242641

درایر

 

درایرها دستگاه هایی هستند که رطوبت را از هوای فشرده گرفته و هوای خشک بدون آب و روغن تحویل می دهند.

درایرهای تبریدی با استفاده از سیستم خنک کننده، رطوبت موجود در هوا را گرفته و با رساندن آن به نقطه شبنم، هوای خشک از آن خارج می گردد در حالی که در درایرهای جذبی، رطوبت توسط مواد جذب کننده رطوبت که در دو برج مجزا قرار دارند گرفته می شود.

این دستگاه ها بیشتر در کنار کمپرسورهای هوا استفاده می شود.

هواصنعت پیشرو شمال با سابقه بیش از 20سال در طراحی و ساخت انواع درایرهای تبریدی و جذبی با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت در خدمت صنعتگران عزیز می باشد.

شعار ما: بی رقیب در کیفیت و قیمت هستیم.