09118242641

کمپرسور موتور پیکانی

q025_کمپرسور_موتور_پیکانی_پرتابل.jpg

q6fr_کمپرسور_پیکانی_با_دستگاه_سبندبلاست.jpg

w8oh_کمپرسور_پیکانی_با_دستگاه_سندبلاست.jpg

کمپرسور ساخته شده از موتور پیکان با قدرت 2200 لیتر در دقیقه و مجهز به سیستم آب خنک و اویل پمپ با فشار کاری 8 تا 10 بار